Skogslottens logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.

Kusebusarnas årsmöte 230227

februari 27, 2023
Skogslotten

Dagordning årsmöte 2023 Ungdomsstyrelsen

Måndagen den 27 februari  klockan 17:00 i teorisalen

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhetsberättelserna.(Efter fastställande överlämnas allt till föreningens styrelse att fastställas i samband med föreningens årsmöte)
 1. Fastställande av resultaträkning. (Efter fastställande överlämnas allt till föreningens styrelse att fastställas i samband med föreningens årsmöte)
 1. Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet
 1. Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år.
 2. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.
 1. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse.
 1. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen
 2. Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årsmöte och ev andra möten där sektionen har rätt att representera med

ombud.

 1. Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmöte.

Dela händelsen på sociala medier:

Fler händelser