Skogslottens logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.

Årsmöte 240226

Kallelse till Årsmöte! 

Måndag den 26:e februari 2024 klockan 18.00 i Krubberiet.    

 

DAGORDNING 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte. 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra   

      stycket angivna antalet 

 1. Val av ordförande för föreningen
 2. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 3. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 

      ungdomssektionen 

 1. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
 2. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 3. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 4. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 5. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 6. Sammanträdets avslutande.

# KM-Bucklor utdelas

# Årets Ponnyryttare

# Årets Ridhästryttare  

# Årets Ridskoleryttare

# Årets Skogslottare   

# Årets Stjärnskott  

VÄLKOMNA! 

Verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag 2024

vp-2024

Nya stadgar SRF 2021

Samtliga handlingar inkl ekonomi med årsredovisning och budget kommer att tillsändas alla medlemmar på fredag via mail.

Tveka aldrig att kontakta valberedning med namnförslag på nya personer till styrelse eller valberedningen inför kommande årsmöten. Nominera dig själv eller någon annan som kan tänka sig göra en viktig insats för klubben i framtiden. 

Kontakta Jenny Lyckebo Jenny.tjarnelid@gmail.com , Magnus Eriksson epostmagnus@gmail.com eller Ann Fakt ann.fakt@telia.com  

Dela inlägget på sociala medier:

Mer läsning

Nyheter

Avslutningar ridskolan v.24

Nu finns mera info om avslutningar v.24
14 maj 2024
Nyheter

Städdag 5 Maj

För detta ändamål finns inget behov av hästkunskap. Vi är tacksamma för all tid ni kan hjälpa till stor som liten.
02 maj 2024
Nyheter

Ungdomsledarkurser i höst

Förberedande ungdomsledarkurs för er i åldern 11-14 år och Ungdomsledarkurs 1-3 från 15 år. Anmäl ditt intresse till sussi@skogslottenrf.se redan idag
24 april 2024